COACHING

Mensen worden soms moe van zichzelf, of lopen vast in hun werk. De inspiratie is verdwenen. Sommige taken worden opeens een grote opgave. Of de wijzigingen in de organisatie of werkmethoden worden een last. Dan vinden mensen het moeilijk om naar hun werk te gaan of ze komen er niet meer van los.

Het is goed in zo’n situatie de kans te hebben om eens stil te staan bij wat iemand motiveert en waar zijn kwaliteiten liggen. Wat inspireert? Wat ken je, wat kun je en wat wil je? Een ervaren coach kan mensen bijstaan bij het beantwoorden van die vragen. Hij kan helpen om inzicht te krijgen. In waar iemand goed in is bijvoorbeeld, in wat iemand belangrijk vindt of wat zijn leerstijl is. Om daarmee grip te krijgen op de werksituatie.

En meer nog: vanuit de verkregen inzichten ondersteunt de coach ook bij een verbeterplan, zodat er meer inspiratie komt, iemand beter keuzes kan maken en zijn persoonlijke effectiviteit kan vergroten.

Belangrijk daarbij is een oplossingsgerichte aanpak en niet te lang stil te staan bij belemmeringen. Onze coaches willen heel graag mensen helpen om zich te ontwikkelen en te groeien. We vinden het fantastisch als we samen met de gecoachte persoon resultaten bereiken. En die zien we gelukkig heel vaak.

Voor meer informatie bel 070 3967396 of mail naar info@swintconsulting.nl

Opleidingen


Swint Consulting geeft cursussen op het terrein van HRM, zoals praktisch personeelswerk en functiewaardering alsmede op het terrein van de Wet op de Ondernemingsraden. Trainingen gaan onder meer over gedragsverandering: samenwerken in teams, communicatie, het voeren van plaatsings- en slechtnieuwsgesprekken etc.

Swint Consulting beschikt over langjarige ervaring in het geven van cursussen en het trainen van groepen. Wij vinden het een uitdaging om niet slechts kennis over te dragen, maar de cursussen en trainingen (meestal in samenwerking met de opdrachtgever) een goede mix te geven tussen theorie en praktijk. Bovendien vinden we een goede sfeer heel belangrijk.


Outplacement


Regelmatig begeleiden wij medewerkers in een outplacementtraject. Outplacement wordt ingezet in het belang van werknemer en de organisatie waarin deze werkzaam is. Het gaat om een planmatige begeleiding in een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt met als doel elders een reguliere baan te vinden.

Het traject begint na het intakegesprek met het maken van een beeld over de persoon: wat ken ik? wat kan ik? wie ben ik? Wat wil ik? Deels gebeurt dat aan de hand van vragenlijsten en tests, soms kan een assessment deel uitmaken van het verkrijgen van het totale beeld van de identiteit van de persoon. Daar kunnen specifieke punten uit naar voren komen die de persoon belemmeren bij het vinden van een baan. Maar vooral ook waar de kwaliteit van de medewerker uit blijkt. Soms komt het voor dat een persoon geholpen moet worden om mentaal afscheid te nemen van zijn baan.

Vervolgens begeleiden wij de medewerker in het verbeteren van die belemmeringen en het stimuleren van zijn talenten. Ook wordt aandacht besteed aan het versterken van sollicitatievaardigheden. En ten slotte wordt de kijkrichting bepaalt voor de arbeidsmarktbenadering. De outplacementkandidaat wordt geholpen door gebruik te maken van netwerken en deze op te zoeken en te benutten.

Bij een mogelijke plaatsing in een nieuwe werkomgeving wordt door ons geadviseerd over de arbeidsvoorwaarden en wordt de medewerker, indien gewenst, begeleid bij het aarden en landen in de nieuwe organisatie.


Sollicitatietraining


Voor de training sollicitatiegesprekken bij de overheid zijn er regelmatig nieuwe mogelijkheden.
Doelgroep: personen die willen solliciteren naar een baan bij de overheid (ministeries, gemeenten etc.)
CONTACT

Adres
Postbus 555
2280 AN Rijswijk.
Contact
T 070 3967396
E info@swintconsulting.nl
Overig
KvK: 27259578
Btw: NL058784901B01